Schepenstraat van a tot Z


ZATERDAG 13 APRIL – FEESTELIJKE OPENING VAN DE SCHEPENSTRAAT

Na ruim 4 en een half jaar overleggen, participeren, discussiëren, ontwerpen, tekenen, vergaderen, afbreken en weer opbouwen is ‘t eindelijk zo ver: de totaal vernieuwde Schepenstraat is klaar! Wij zijn enorm trots op het resultaat dat we met z’n allen bereikt hebben.

Om deze mijlpaal te vieren, nodigen wij iedereen uit voor een straatfeest op zaterdag 13 april. lees verder ….


DOE MEE MET EEN KLIMAATBESTENDIGE SCHEPENSTRAAT
geplaatst: 4 oktober 2018

Het afgelopen half jaar heeft het Kernteam gewerkt aan het verduurzamen van de straat. Dit heeft opgeleverd dat verschillende huizen hun regenwater gaan afvoeren op de DIT-leiding, daarbij neemt de gemeente de aanlegkosten tussen gevel en DIT-leiding op zich.

Lees HIER verder…


PLANNING WERKZAAMHEDEN

Beste bewoners van de Schepenstraat,

Op deze pagina kunt u de planning, en de huidige activiteiten, van de werkzaamheden in Schepenstraat volgen. Tegelijkertijd kunt u hier zien wanneer uw stuk van de straat aan de beurt is. Op voorhand kunt u er dan rekening mee houden dat eventuele bloembakken, potten, bankjes en fietsen voortijdig “verhuizen”. Ook als er werkzaamheden aan uw eigen huisaansluiting nodig mochten zijn, kunt u daar rekening mee houden.

Lees hier verder …


SCHEPENSTRAAT KLIMAATBESTENDIG, DOE JE MEE?

Deze nieuwsbrief gaat geheel over de mogelijkheden om de Schepenstraat klimaatbestendig te maken tegen extremere neerslag. Sommige werkzaamheden hiervoor kunnen heel goed worden gecombineerd met het vervangen van de riolering in 2018. De gemeente ondersteunt ons hierbij, mogelijk het hoogheemraadschap ook.

* Hoe werkt de riolering?
In de Schepenstraat hebben we een gemengd stelsel. De afvoer van vuilwater (keuken, wc en douche) is veelal gecombineerd met de afvoer van neerslag die op uw dak valt. Neerslag op daken, trottoirs en de straat wordt vrijwel geheel afgevoerd naar het riool. Tijdens extreme neerslag is de capaciteit van het riool te klein. Dan wordt ongezuiverd op de Singel geloosd, dit heet ‘overstort’. De neerslag is toegenomen en valt tegenwoordig in kortere buien. Hierdoor hebben we vaker te maken met een extreme belasting op het riool. De overbelasting van het riool, of de afvoer in uw woning, kan leiden tot wateroverlast in souterrains.

Lees hier verder …


31 december – MIND THE DATE!

Het is bijna zover: begin 2018 gaat de Schepenstraat op de schop en wordt opnieuw ingericht! Het ontwerp is in een participatief proces door de bewoners zelf gemaakt – en dat is best uniek in Nederland!

In een aantal workshops hebben wij het ontwerp van de toekomstige Schepenstraat uitgelegd en samen met de bewoners verder ontwikkeld. De laatste twee workshops gingen vooral over het zelfbeheer van de plantsoenen. Vanaf volgend jaar kunnen namelijk een aantal plantsoenen in zelfbeheer worden overgenomen.

Hoe gaat het in zijn werk? Wij hebben samen met de gemeente het boekje ‘samen het plantsoen doen’ gemaakt: een toelichting over de verschillende soorten van zelfbeheer, een stappenplan hoe het in zijn werk gaat, een voorbeeld convenant, een beplantingscatalogus en plaatjes ter inspiratie.

Lees HIER VERDER, het hele artikel.

Laatste versie van het handboek “Samen het plantsoen doen”  is hier te downloaden.


Reminder: Regel uw riool huisaansluiting op tijd – daarmee bespaart u geld!

In januari 2017 begint de Gemeente met de werkzaamheden in de Schepenstraat.  Daarbij wordt het gehele riool in de straat vervangen en heeft iedere bewoner de kans, zijn of haar huisaansluiting aan het riool te vervangen of te repareren.

In de Gemeente Rotterdam bent u zelf of via de VvE verantwoordelijk voor het vervangen van deze huisaansluiting.
Onlangs (eind september) hebben alle VvE’s en/of bewoners van de Schepenstraat een Eigenarenbrief Schepenstraat van de Gemeente ontvangen. Daarin staan alle details m.b.t. tot deze huisaansluiting.

Omdat we het zo belangrijk vinden dat u en de VvE hiervan op de hoogte zijn, sturen wij deze reminder.  Want uit ervaring weten we dat hoe vroeger u ermee begint, hoe beter de onderhandeling met uw eigen loodgieter zal zijn en hiermee geld wordt bespaard.

Hieronder vindt u kopie PDF van alle brieven die u of de VvE ontvangen heeft. (niet gezien? vraag na bij uw VvE)

DEEL DEZE INFORMATIE met uw BUREN of VvE !! 
Niet iedereen kunnen wij bereiken via deze mailing!

Brieven die voor u van belang zijn:
1 – Eigenarenbrief Schepenstraat Riool – KLIK HIER
2 – Bijlage huisaansluiting – KLIK HIER
3 – Ophoging Schepenstraat – KLIK HIER
4 – Alles over uw rioolaansluiting 2017 – KLIK HIER

Bekijk ook deze websites van de Gemeente:
5 – Schepenstraat webpagina Gemeente – KLIK HIER
6 – Gemeente Rotterdam Riool website – KLIK HIER
7 – Filmpje riool vervangen in R’dam – KLIK HIER


Informatieavond uitvoering inrichting Schepenstraat
Datum 12 december 2017

Alle bewoners van de Schepenstraat zijn uitgenodigd om naar de bijeenkomst te komen, aanmelden is niet nodig.

Dinsdag 12 december 2017
in de Prinsekerk, Schepenstraat 69

KLIK HIER – voor de volledig uitnodiging in PDF


Bouwkundige opnames in week 51

In week 51 (18 tot en met 22 december 2017) maakt de firma Quattro in de Schepenstraat bouwkundige opnames van de buitenkant van de panden. Hierbij wordt de bouwkundige situatie fotografisch en tekstueel vastgelegd. Het gaat daarbij alleen om de buitenzijde van de woningen/panden.

U hoeft dus niet aanwezig te zijn. De opname gebeurt door één persoon, die met een fotocamera en een telefoon met een app door de straat gaat en per woning de situatie vastlegt.

Deze gegevens worden gebruikt wanneer een bouwkundige schade vermoed wordt. Het gaat nu alleen om de woningen tussen de Schieweg en de Schepenstraat 78 en 75, het noordelijke deel van de straat. In mei 2018 wordt het zuidelijke deel opgenomen.

www.rotterdam.nl/schepenstraat  voor meer info


Onverwachte werkzaamheden vanaf 21 augustus 2017

Nabij Schepenstraat 77 zijn op maandag 21 augustus werkzaamheden gestart. Deze werkzaamheden bleken nodig omdat er een storing is in de middenspanningsleiding van de elektriciteit. De middenspanningsleiding transporteert elektriciteit tussen de verschillende wijken. Momenteel wordt hiervoor een alternatieve route gebruikt. Dus de storing zelf geeft geen overlast, maar de werkzaamheden wel.

De straat is nu wat rommelig. Dit komt heeft de volgende oorzaken:

– de werkzaamheden zijn acuut opgestart, er was weinig tot geen voorbereidingstijd.
– de omvang van de werkzaamheden is de afgelopen dagen flink toegenomen. Dit komt doordat, naar nu blijkt, een groter deel van de kabel moet worden vervangen.
– de leiding ligt, relatief gezien, diep waardoor veel grond vrijkomt en grondwater tijdelijk moet worden weggepompt.

Zodra wij meer informatie hebben, zullen wij deze met u delen op de site.


Informatieavond Schepenstraat door Gemeente R’dam

Op 20 juni 2017 organiseert de Gemeente Rotterdam een informatieavond over de Schepenstraat en over een studie naar de waterberging op het Walenburgerplein.

De hele Schepenstraat heeft een uitnodiging ontvangen van de Gemeente Rotterdam.  Kom ook naar deze informatieavond.

Wanneer:  Dinsdag 20 juni 2017
Tijd:  inloop: 19.30 uur   Aanvang: 20.00 uur
Waar: Prinsekerk – Schepenstraat


Uitnodiging Gemeente Rotterdam – 20 Juni PDF


Film – Right to Challenge Schepenstraat

Steeds meer mensen nemen taken over van hun gemeente. Zo ontwerpen ze hun eigen straat, beheren ze een sporthal of een buurthuis. Voor het Expertisepunt Open Overheid bezochten medewerkers eind vorig jaar o.a. de Schepenstraat en maakten een promotiefilmpje over inspirerende initiatieven in het land, waaronder onze Schepenstraat in het mooie Blijdorp.

YouTube LINK – KLIK HIER


Zelfbeheer Schepenstraat – ‘Samen het plantsoen doen’

Op 11 april heeft de eerste workshop zelfbeheer plaatsgevonden. Wij hebben een toelichting gegeven hoe zelfbeheer werkt en wat de gemeentelijke spelregels zijn. Eerste geïnteresseerde zelfbeheerders hebben al enthousiast de grootte van de nieuwe plantsoenen voor hun deuren verkend en met de buren gebrainstormd. Een geslaagde avond!

Na de zomervakantie vindt een tweede workshop plaats waarin de eerste inrichtingsideeën besproken kunnen worden.

Lees verder…

Gelijk het handboek downloaden?
KLIK HIER – voor HANDBOEK (v2)


Grondwater en de Schepenstraat

Deze nieuwsbrief/website geeft informatie over grondwater en de uitvoering van het inrichtingsplan in de Schepenstraat. Achtereenvolgens wordt behandeld: wat is grondwater?

Wat is de huidige grondwaterstand in de Schepenstraat? Verandert de grondwaterstand na de uitvoering van het inrichtingsplan?

Wat verandert er rondom mijn huis, en moet ik iets doen?

Lees verder…

Gelijk het document downloaden? – Grondwater en de Schepenstraat


Definitief ontwerp (DO) – Schepenstraat 2018

In februari is het Definitief Ontwerp gepresenteerd aan de bewoners en de gebiedscommissie. De presentatie voor de bewoners vond natuurlijk plaats in de Prinsekerk.

Via een algemene presentatie heeft het KernTEAM Schepenstraat een toelichting gegeven op de verschillende thema’s in onze straat, daarna is het gehele ontwerp weergegeven.

Lees verder…


Schepenstraat in het Nieuws – Artikel NRC 13 mei ’17


Bewonersavond “Zelfbeheer en Groen”
Op dinsdagavond 11 april organiseert het KernTEAM Schepenstraat een bewonersavond “Zelfbeheer en Groen”.Als u bij die avond wil bijwonen kunt u zich hier aanmelden.


Terugblik informatieavond 15 februari 2017

Inclusief Bewoners presentatie en DO tekeningen.

Na een lang en leerzaam proces hebben wij, KernTEAM Schepenstraat, op woensdag 15 februari het DO (Definitief Ontwerp) gepresenteerd aan bewoners, omwonenden en mensen van de gemeente.   lees verder….

Presentatie downloaden? – Presentatie Definitief Ontwerp Schepenstraat


Informatieavond 15 februari 2017
woensdag 15 februari 2017 van 19:00 tot 22:00 uur

Beste bewoner(s) van de Schepenstraat,

Met deze brief willen we u graag uitnodigen voor een informatieavond over de Schepenstraat. Deze avond is op woensdag 15 februari 2017 van 19:00 tot 22:00 uur in de Prinsekerk, Schepenstraat 69. Op deze avond brengen we u op de hoogte van de stand van zaken en presenteren wij het Definitief Ontwerp voor de Schepenstraat.    lees verder …


Nieuwsbrief nr. 31 – november 2016

Beste bewoner van de Schepenstraat,

Na enige tijd geen nieuwsbrief van ons te hebben ontvangen kunnen we u eindelijk bijpraten over enkele zaken die afgelopen maanden gespeeld hebben rondom het maken van een nieuw ontwerp voor onze straat. Ook al heeft u een tijdje niets gehoord, we hebben niet stilgezeten. lees verder …


Bewonersworkshop 11 mei 2016

Afgelopen woensdag 11 mei 2016 hebben wij, KernTEAM Schepenstraat, samen met een aantal mensen van de gemeente, een bewonersworkshop gehouden in de Prinsekerk. Onderdeel van deze avond was deze presentatie.


Nieuw platform voor buren: Nextdoor.nl

Wij werden er op geattendeerd dat er een nieuw platform is voor buren, Nextdoor.nl. Een soort Facebook voor de buurt. Het gaat er hier niet om dat je je vakantiefoto’s deelt of de wereld laat weten wat je gegeten hebt, maar wel om het delen van nuttige dingen. Zo kan je hier melding maken van een buurtborrel, uitwisselen van relevante informatie over de buurt tot en met het lenen van een ladder.

Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe groter de kracht!


Nieuwsbrief nr. 30 – maart 2016

Vereniging “Verenigde Schepenstaat” is opgericht!

Met trots kunnen we melden dat op dinsdag 9 februari de vereniging “Verenigde Schepenstraat” is opgericht. De vereniging heeft formeel als doel het volgende: “het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de Schepenstraat te Rotterdam en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”.
lees verder …


MELD JE AAN VOOR DE MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF!

Button_nieuwsbrief2

Regelmatig op de hoogtegehouden worden van de gebeurtenissen binnen het project in de Schepenstraat?

Meld je dan aan voor de nieuwsbrief!


VERSLAG VAN DE BEWONERSAVOND 15 DECEMBER 

2015-12-15 20.11.29 (Medium)

Bij deze workshop was de opkomst merkbaar groter dan de vorige. Zeker nu er een inrichtingsplan op tafel lag,  bleek de interesse groot. Na de opening van de avond door Hans van der Markt en een toelichting door Frank Werner, Sander Hazevoet en Anja Lübke werden alle bezoekers verdeeld over diverse tafels.
lees verder …


AANMELDEN BEWONERSAVOND 15 DECEMBER

Bij deze nodigen wij u van harte uit voor deelname aan de bewonersworkshop voor de herinrichting van de Schepenstraat. Deze workshop is op dinsdag 15 december 2015 van 20:00 – 22:00 uur in de Prinsekerk, Schepenstraat 69.

Aanmelden is niet meer mogelijk – in februari 2016 wordt de volgende bewonersavond georganiseerd.


DIGITALE MENINGSPEILING

Na een jaar overleggen, ideeën vormen en alvast eerste schetsen maken, is het nu zover: wij mogen als eerste straat in Rotterdam van de wethouder buitenruimte het ontwerp voor inrichting van de Schepenstraat als bewoners zelf maken!
lees verder ...


 SCHEPENSTRAAT TOT 2018

Geachte Schepenen,

De gemeente Rotterdam gaat de Schepenstraat aanpakken, zowel onder als boven de grond. De eerste plannen zijn tijdens de bewonersavond op 18 september 2014 gepresenteerd.
lees verder …


OVERZICHT TOT NU TOE‏‏‏‏‏

Stand 21 oktober 2015

Inleiding

Op de bewonersavond van 18 september 2014 bleek voor het eerst wat voor radicale plannen de gemeente met de Schepenstraat voor had. Een gevormde  kerngroep van bewoners heeft het voortouw genomen om met de gemeente te praten en vertegenwoordigt hierbij de bewoners.
lees verder …


RTV RIJNMOND – 05.11.2015

Op woensdag 04.11.2015 hebben we tijdens de vergadering bezoek gekregen van een verslaggever van Radio Rijnmond. Twee leden van
lees verder …


WORKSHOP SEPTEMBER 2015

De workshop voor de bewoners, georganiseerd door de Kerngroep, in de basisschool “de Margriet”, was met 40 bewoners goed bezocht.
lees verder …