Planning werkzaamheden

Beste bewoners van de Schepenstraat,

Op deze pagina kunt u de planning, en de huidige activiteiten, van de werkzaamheden in Schepenstraat volgen. Tegelijkertijd kunt u hier zien wanneer uw stuk van de straat aan de beurt is. Op voorhand kunt u er dan rekening mee houden dat eventuele bloembakken, potten, bankjes, fietsen en auto’s tijdig moeten “verhuizen”. Ook als er werkzaamheden aan uw eigen huisaansluiting nodig mochten zijn, kunt u daar rekening mee houden. Let wel, onderstaande planning is weersafhankelijk. Dit houdt in dat de voorgenomen planning door bijvoorbeeld regenval, kan vertragen of veranderen.

LET OP!!! Tijdens de werkzaamheden in de gehele Schepenstraat kunnen vergunninghouders parkeren in de aangrenzende sector 70.

In verband met de planning vragen wij u speciale gebeurtenissen, zoals: verhuizingen, trouwerijen en andere zaken, zo vroeg mogelijk bij Sjoerd Ennenga te melden. Ook voor verdere informatie en vragen kunt u contact opnemen met Sjoerd Ennenga, adviseur Omgevingscommunicatie, nummer 06-53802828 of mailen naar schepenstraat@rotterdam.nl

Met vriendelijke groet,

KernTeam Schepenstraat


Werkzaamheden 22.10 t/m 26.10

Ter hoogte van Schepenstraat 30
24.10                       – Verplaatsen van bestaande fietsnietjes

Rondom de kerk
22.10 t/m 24.10 – Plaatsen van de pendelbuis in het beton riool

Fase 6 – Jan van Troyenstraat tot aan Vliesridderstraat
22.10 t/m 26.10 – Aanbrengen van straatwerk in het trottoir
23.10 t/m 24.10 – Aanbrengen van teelaarde in de plantvakken en grondverbetering t.b.v. de bomen
22.10                        – Aanbrengen van de lichtmasten langs de rijbaan
25.10 t/m 26.10 – Aanbrengen van fietstrommels
22.10 t/m 26.10 – Aanbrengen van fietsnietjes
22.10 t/m 23.10 – Aanbrengen van de kolken

Kruising Schepenstraat en Baljuwstraat
22.10 t/m 26.10 – Aanbrengen van drain en het vuilwaterriool

Fase 7 – Vliesridderstraat tot aan Lumeystraat
23.10 t/m 24.10 – Opruimen plantvak aan de oneven zijde
25.10                        – Verplaatsen lichtmasten aan de oneven zijde
25.10 t/m 26.10 – Rijzen laagspanningskabels in het trottoir aan de  even zijde


Werkzaamheden 15.10 t/m 19.10

Fase 6 – Jan van Troyenstraat tot aan Vliesridderstraat
15.10 t/m 19.10 – Aanbrengen van straatwerk vanaf de zijde van de Jan van Troyenstraat
18.10                        – Verplaatsen van de ondergrondse vuilcontainers
15.10 t/m 19.10 – Aanbrengen van nieuwe teelarrde in de plantvakken
19.10                        – Plaatsen van de lichtmasten
18.10                        – Grondverbetering voor de bomen in het straatwerk

Kruising Schepenstraat en Baljuwstraat
15.10 t/m 19.10 – Aanbrengen van drain en het vuilwaterriool
19.10                        – Rijzen van de laagspanningskabels in het trottoir en de oversteek door de middenstraat in fase 7

Fase 7 – Vliesridderstraat tot aan Lumeystraat
16.10                        – Opbreken van de bestrating in de rijweg waar niet geparkeerd kan worden
18.10                        – Rijzen van de laagspanningskabels in het trottoir aan de even zijde


Werkzaamheden 08.10 t/m 12.10

Rondom de kerk
10.10 t/m 12.10 – Aanbrengen straatwerk

Fase 6 – Jan van Troyenstraat tot aan Vliesridderstraat
08.10 t/m 12.10 – Aanbrengen van straatwerk vanaf de zijde van de Jan van Troyenstraat
08.10 t/m 09.10 – Rioolwerk huisaansluitingen en hemelwater afvoeren overzetten
08.10 t/m 12.10 – Aanbrengen teelaarde in plantvakken
12.10                        – Aanbrengen van lichtmasten
11.10                        – Grondverbetering t.b.v. de bomen in het straatwerk
08.10 t/m 12.10 – Aanbrengen van schoon- en vuilwaterriolen
08.10 t/m 12.10 – Het rijzen van de laagspanningskabels in het trottoir

Fase 7 – Vliesridderstraat tot aan Lumeystraat
08.10 t/m 12.10 – Het rijzen van de laagspanningskabels in het trottoir


Werkzaamheden 01.10 t/m 05.10

Rondom de kerk
01.10 t/m 03.10 – Aanbrengen van de riolering

Fase 6 – Jan van Troyenstraat tot aan Vliesridderstraat
01.10 t/m 03.10 – Rioolwerk huisaansluitingen en hemelwater afvoeren overzetten
01.010 t/m 05.10 – Aanbrengen van de waterleiding aan de oneven zijde fase 6 en 7

Fase 7 – Vliesridderstraat tot aan Lumeystraat
03.10 t/m 05.10 – Aanbrengen van riolering op de kruising met de Vliesridderstraat
01.10                        – Het realiseren van de tijdelijke fietsen opstelling fase 7 ter hoogte van  huisnummer 114
01.10 t/m 02.10 – Rooien van de bomen en heesters
04.10 t/m 05.10 – Aanbrengen van de riolering aan de oneven zijde


Werkzaamheden 24.09 t/m 28.09

Rondom de kerk
24.09 t/m 28.09 – Aanbrengen van de riolering

Fase 6 – Jan van Troyenstraat tot aan Vliesridderstraat
24.09 t/m 28.09 – Rioolwerk van huisaansluitingen en hemelwater afvoeren overzetten
24.09 t/m 28.09 – Aanbrengen van waterleiding aan de oneven zijde van fase 6 en 7

Fase 7 – Vliesridderstraat tot aan Lumeystraat
24.09 t/m 28.09 – Opbreken van de bestrating op de kruising van de Scheenstraat met de Vliesridderstraat
24.09 t/m 28.09 –  Omleggen van de gasleiding HD Stedin
24.09 t/m 28.09 –  Omleggen Stadsverwarming Eneco ter hoogte van de Baljuwstraat
24.09                        – Het realiseren van de tijdelijke fietsen opstelling fase 7 ter hoogte van  huisnummer 114
27.09 t/m 28.09 – Rooien van de beplanting uit plantsoen


Werkzaamheden 17.09 t/m 21.09

Fase 2 – Nolensstraat tot aan Statensingel
17.09 t/m 19.09 – Aanbrengen van 2 verdiepte afvalcontainers op de hoek van Nolensstraat en de Schepenstraat

Fase 5 – ter hoogte van de Prinsekerk
17.09 t/m 21.09 – Aanbrengen grasplantsoen

Jan van Troyenstraat
17.09 t/m 21.09 – Aanbrengen van bestrating Jan van Troyenstraat

Fase 6 – Jan van Troyenstraat tot aan Vliesridderstraat
18.09 t/m 21.09 – Aanbrengen van bestrating op de kruising van Schepenstraat en de Jan van Troyenstraat
17.09 t/m 20.09 – Rioolwerk aan oneven zijde van huisnummer 75 richting Vliesridderstraat
17.09 t/m 19.09 – Aanbrengen van waterleiding Evides aan de oneven zijde van huisnummer 75 richting Baljuwstraat

19.09 t/m 21.09 – Aanbrengen van huisaansluitingen voor de waterleiding

Fase 7 – Vliesridderstraat tot aan Lumeystraat
24.09 t/m 25.09 – Opbreken van de bestrating op de kruising van de Vliesridderstraat en de Schepenstraat


Werkzaamheden 10.09 t/m 14.09

Jan van Troyenstraat
10.09 t/m 14.09 – Aanbrengen van bestrating

Fase 6 – Jan van Troyenstraat tot aan Vliesridderstraat
10.09 t/m 14.09 – Rioolwerk aan de onevenzijde huisnummer75 richting Vliesridderstraat
10.09 t/m 11.09 – Rioolwerk aan de evenzijde van huisnummer 80 richting Baljuwstraat
12.09 t/m 14.09 – Riool drain in middenstraat
10.09 t/m 12.09 – Aanbrengen van waterleiding Evides evenzijde van huisnummer 76 richting Baljuwstraat
12.09 t/m 14.09 – Aanbrengen van noodwaterleiding onevenzijde van huisnummer 75 richting Vliesridderstraat
10.09 t/m 14.09 – Aanbrengen van huisaansluitingen van bewoners


Werkzaamheden 03.09 t/m 07.09

Fase 5 – ter hoogte van de Prinsekerk
03.09 t/m 07.09 – Aanbrengen van bestrating

Jan van Troyenstraat
03.09 t/m 06.09 – Rioolwerkzaamheden

Fase 6 – Jan van Troyenstraat tot aan Vliesridderstraat

03.09 t/m 07.09 – Rioolwerk evenzijde van huisnummer 80 richting Baljuwstraat
07.09                        – Rioolwerk onevenzijde huisnummer 75 richting Vliesridderstraat
03.09 t/m 07.09 – Middenspanning kabels rijzen Stedin
03.09 t/m 04.09 – Aanbrengen van waterleiding Evides evenzijde van huisnummer 76 richting Baljuwstraat
05.09 t/m 07.09 – Aanbrengen van noodwaterleiding onevenzijde van huisnummer 75 richting Vliesridderstraat
03.09 t/m 07.09 – Aanbrengen huisaansluitingen bewoners


Werkzaamheden 27.08 t/m 31.08

Fase 5 – ter hoogte van de Prinsekerk
27.08 t/m 31.08 – Aanbrengen verharding
28.08                        – Opnieuw aanbrengen verharding trottoir voor de kerk
29.08                        – Wijzigen plateau ter hoogte van de Statensingel nabij de kerk

Jan van Troyenstraat
27.08 t/m 31.08 – Aanbrengen riolering

Fase 6 – Jan van Troyenstraat tot aan Vliesridderstraat
27.08 t/m 31.08 – Aanbrengen riool even zijde ( trottoir)


Werkzaamheden 20.08 t/m 24.08

Fase 1 en 2 – Schieweg tot aan Statensingel
20.08 t/m 24.08 – Aanbrengen verharding Schepenstraat – Nolenstraat

Fase 5 – Statensingel t/m Jan van Troyenstraat
20.08 t/m 24.08 – Aanbrengen riool aan de even zijde
20.08 t/m 24.08 – Aanbrengen verharding fietspad Schepenstraat – Walenburgerweg

Kruising Schepenstraat – Jan van Troyenstraat
20.08 t/m 24.08 – Aanbrengen riool


Werkzaamheden 06.08 t/m 10.08

Fase 5 – Statensingel t/m Jan van Troyenstraat
06.08 t/m 10.08 – Aanbrengen van straatwerk ter hoogte van de Prinsekerk


Werkzaamheden 30.07 t/m 03.08

Fase 5 – Statensingel t/m Jan van Troyenstraat
30.07 t/m 03.08 – Aanbrengen van zandbaan voor straatwerk
30.07 t/m 03.08 – Aanbrengen van straatwerk Walenburgerplein
02.08 t/m 03.08 – Aanbrengen van straatwerk ter hoogte van de Prinsekerk
30.07 t/m 03.08 – Aanbrengen van plantvakken


Werkzaamheden 23.07 t/m 27.07

Fase 5 – Statensingel t/m Jan van Troyenstraat
23.07 t/m 27.07 – Aanbrengen van zandbaan voor straatwerk
23.07 t/m 27.07 – Aanbrengen van straatwerk Walenburgerplein

23.07 t/m 24.07 – Aanbrengen van boomroosters


Werkzaamheden 16.07 t/m – 20.07

Fase 1 en 2 – Schieweg tot aan Statensingel
16.07 t/m 20.07 – Aanbrengen van boomroosters

Fase 5 – Statensingel t/m Jan van Troyenstraat
16.07 t/m 20.07 – Rioolwerk op schoon en vuil water
17.07 t/m 19.07 – Boogzinkers maken t.b.v. hogedruk gasleiding Stedin
17.07 t/m 18.07 – Het rijzen van de middenspanningskabel van Stedin
19.07 t/m 20.07 – Rioolwerk t.b.v. de districtsverbinding
20.07                        – Opruimen en afvoeren van buizen, slangen, pompen e.d.


Werkzaamheden 09.07 t/m 13.07

Fase 3 – hoek Statensingel t/m Walenburgerplein
09.07 t/m 13.07 – Aanbrengen van het riool in het Walenburgerplein en in de middenstraat
09.07 t/m 13.07 – Aanbrengen van de verharding

Fase 4 – ter hoogte van de Prinsekerk
09.07 t/m 13.07 – Aanbrengen van het riool ter hoogte van de Prinsekerk Statensingelzijde

Fase 5 – Statensingel t/m Jan van Troyenstraat
09.07 t/m 13.07 – Knelpunten van de nutsbedrijven oplossen ( Stedin, KPN en Evides )


Werkzaamheden 02.07 t/m 06.07

Fase 3 – hoek Statensingel t/m Walenburgerplein
02.07 t/m 06.07 – Aanbrengen van het riool in het Walenburgerplein en in de middenstraat
02.07 t/m 06.07 – Aanbrengen van de verharding

Fase 4 – ter hoogte van de Prinsekerk
02.07 t/m 06.07 – Aanbrengen van het riool ter hoogte van de Prinsekerk Statensingelzijde

Fase 5 – Statensingel t/m Jan van Troyenstraat
02.07 t/m 06.07 – Knelpunten van de nutsbedrijven oplossen ( Stedin, KPN en Evides )


Werkzaamheden 25.06 t/m 29.06

Fase 3 – hoek Statensingel t/m Walenburgerplein
25.06 t/m 29.06 – Aanbrengen van het riool in het Walenburgerplein en in de middenstraat
25.06 t/m 29.06 – Aanbrengen van de zandbaan, trottoirbanden en kolken in de rijbaan
25.06 t/m 29.06 – Aanbrengen van bestrating in parkeervakken en rijweg
28.06                        – Aanbrengen van de lichtmasten

Fase 4 – ter hoogte van de Prinsekerk
25.06 t/m 29.06 – Aanbrengen van het riool Prinsekerk Statensingelzijde

Fase 5 – Statensingel t/m Jan van Troyenstraat
25.06 t/m 29.06 – Opbreken van de verharding tussen de Statensingel en de Jan van Troyenstraat


Werkzaamheden 18.06 t/m 22.06

Fase 2 – Nolensstraat tot aan Statensingel
22.06 t/m 26.06 – Terugplaatsen van ondergrondse containers

Fase 3 – hoek Statensingel t/m Walenburgerplein
18.06 t/m 22.06 – Aanbrengen riool Walenburgerplein en in de middenstraat
18.06 t/m 22.06 – Zandbaan aanbrengen trottoirbanden en kolken in rijbaan
18.06 t/m 22.06 – Aanbrengen bestrating in parkeervakken en rijweg
22.06                        – Aanbrengen lichtmasten

Fase 5 – ter hoogte van de Prinsekerk
18.06 t/m 29.06 – Aanbrengen van riool ter hoogte van de Prinsekerk aan de Statensingelzijde


Werkzaamheden 11.06 t/m 15.06

Fase 2 – Nolensstraat tot aan Statensingel
11.06                        – Aanbrengen fietsnietjes

Fase 3 – hoek Statensingel t/m Walenburgerplein
11.06 t/m 15.06 – Aanbrengen van riool Walenburgerplein en in de middenstraat
11.06 t/m 15.06 – Aanbrengen van bestrating in parkeervakken en rijweg

Fase 5 – ter hoogte van de Prinsekerk
11.06 t/m 15.06 – Aanbrengen riool Prinsekerk aan de  Statensingelzijde


Werkzaamheden 04.06 t/m 08.06

Fase 2 – Nolensstraat tot aan Statensingel
04.06 t/m 08.06 – Aanbrengen bestrating zelfbeheer en beplanting in groenvakken
04.06 t/m 08.06 – Aanbrengen fietsnietjes

Fase 3 – hoek Statensingel t/m Walenburgerplein
04.06 t/m 08.06 – Aanbrengen riool Walenburgerplein en in middenstraat
04.06 t/m 08.06 – Zandbaan aanbrengen trottoirbanden en kolken in rijbaan

Fase 5 – ter hoogte van de Prinsekerk
04.06 t/m 08.06 – Rijzen van KPN kabels en mantelbuizen ten behoeve van onderdoorgang riool


Werkzaamheden 28.05 t/m 01.06

Fase 1 en 2 – Schieweg tot aan Statensingel
28.05                        – Zandbaan voor straatwerk aanbrengen
28.05 t/m 01.06 – Aanbrengen van straatwerk in trottoirs
31.05 t/m 01.06 – Aanbrengen zelfbeheer geveltuinen en plantvakken

Fase 3 en 4 – hoek Statensingel t/m Walenburgerplein
28.05 t/m 01.06 – Aanbrengen riool in fase 3 middenstraat en Walenburgerplein
28.05 t/m 01.06 – Zandbaan aanbrengen en kolken in rijbaan en parkeervakken
29.05                        – Plaatsen van lichtmasten langs rijbaan

Schepenstraat kruising Statensingel
28.05 t/m 01.06 – Opbreken betonplaten en aanbrengen straatwerk in kruising

Ter hoogte van de Prinsekerk
Rijzen van KPN kabels en mantelbuizen t.b.v. doorgang riool


Werkzaamheden 22.05 t/m 25.05

Fase 1 en 2 – Schieweg tot aan Statensingel
22.05 t/m 23.05 – Zandbaan voor straatwerk aanbrengen
22.05                        – Verwijderen van oude laagspanning fase 1 en 2 oneven zijde
22.05 t/m 23.05 – Kabelsleuf aanvullen en verdichten
23.05 t/m 25.05 – Aanbrengen van straatwerk in trottoirs
23.05 t/m 24.05 – Plaatsen van lichtmasten in trottoir

Fase 3 en 4 – hoek Statensingel t/m Walenburgerplein
23.05 t/m 24.05 – Plaatsen van lichtmasten langs rijbaan
22.05 t/m 23.05 – Verwijderen oude spuileiding en oud riool
24.05 t/m 25.05 – Aanbrengen riool in fase 3 middenstraat en Walenburgerplein oneven zijde
23.05 t/m 25.05 – Zandbaan aanbrengen en kolken in rijbaan en parkeervakken


Werkzaamheden 14.05 t/m 18.05

Fase 1 en 2 – Schieweg tot aan Statensingel
14.05 t/m 17.05 – Aansluiten woningen op nieuwe elektra kabel oneven zijde
14.05 t/m 18.05 – Kabelsleuf aanvullen en verdichten
18.05                        – Laagspanning aansluiten in el.kast Nolensstraat
18.05 t/m 19.05 – Verwijderen oude laagspanning fase 1 en 2 oneven zijde

Fase 3 en 4 – hoek Statensingel t/m Walenburgerplein
14.05 t/m 18.05 – Aanbrengen trottoir in fase 3 evenzijde
14.05 t/m 18.05 – Aanbrengen riool in fase 3 middenstraat
14.05 t/m 18.05 – Plaatsen fietstrommel en fietsnietjes

Schepenstraat van Walenburgerplein tot Vliesridderstraat
14.05 t/m 18.05 – Aanbrengen tijdelijke waterleiding Schepenstraat nummer 76 t/m 88


Werkzaamheden 07.05 t/m 12.05

Van Schieweg t/m Jan van Troyenstraat
07.05                        – Laswerk overkoppelen HS kabels ter hoogte van huisnummers 5 en 75
07.05 t/m 12.05 – Verwijderen oude laagspanning fase 1 en 2 onevenzijde
07.05 t/m 12.05 – Kabelsleuf aanvullen en verdichten

Fase 3 en 4 – hoek Statensingel t/m Walenburgerplein
07.05 t/m 09.05 – Aanbrengen trottoir in fase 3 evenzijde
07.05 t/m 09.05 – Aanbrengen riool in fase 3 middenstraat


Werkzaamheden 30.04 t/m 04.05

Van Schieweg t/m Jan van Troyenstraat
30.04                        – Plaatsen van lastenten t.b.v. hoogspanningskabels
30.04 t/m 04.05 – Laswerk van hoogspanningskabels t.h.v. huisnummers 5 en 75

Fase 3 en 4 – hoek Statensingel t/m Walenburgerplein
30.04                        – Opbreken van bestrating
30.04 t/m 04.05 – Aanbrengen van trottoir voor huisnummers 50 t/m 74
30.04 t/m 03.05 – Gasleidingen herleggen i.v.m. knelpunten riool
30.04 t/m 04.05 – Waterleidingen vernieuwen
30.04                        – Telecomkabels herleggen i.v.m. knelpunten riool


Werkzaamheden 23.04 t/m 26.04

Fase 1 en 2 – Schieweg tot aan Statensingel
23.04 t/m 24.04 – Lichtmasten verplaatsen en armaturen vernieuwen

Fase 3 en 4 – hoek Statensingel t/m Walenburgerplein
23.04 t/m 26.04 – Aanbrengen trottoir voor huisnummers 50 t/m 74
23.04 t/m 26.04 – Opbreken bestrating

23.04 t/m 26.04 – Gasleiding herleggen i.v.m. knelpunten riool
25.04 t/m 26.04 – Waterleiding vernieuwen
26.04                        – Telecomkabels herleggen i.v.m. knelpunten riool

Van Schieweg t/m Jan van Troyenstraat
23.04 t/m 26.04 – Werkzaamheden hoogspanning
23.04 t/m 26.04 – Tenten plaatsen om oude en nieuwe elektra kabels te verbinden


Werkzaamheden 16.04 t/m 27.04

Fase 1 – Schieweg t/m Nolensstraat
16.04 t/m 17.04 – Herplaatsen lichtmasten in trottoir en langs rijbaan
19.04 t/m 20.04 – Nieuwe elektra kabels in sleuf trekken
16.04 t/m 18.04 – Sleuf graven in trottoir Stedin voor elektra
23.04 t/m 24.04 – Tenten plaatsen om oude en nieuwe elektra kabels te verbinden
21.04 t/m 27.04 – Sleuf voor elektra kabels aanvullen
16.04 t/m 20.04 –  Straatmeubilair plaatsen fietstrommels en fietsnietjes

Fase 2 – Nolensstraat tot aan Statensingel
16.04 t/m 20.04 – Aanleg van trottoir evenzijde
16.04 t/m 20.04 – Bestraten van parkeervakken en rijbaan
19.04 t/m 20.04 –  Aanbrengen tijdelijke verharding in kruising Statensingel

Fase 3 – hoek Statensingel t/m huisnummer 74
23.04 t/m 27.04 – Opbreken parkeervakken en middenstraat
24.04 t/m 27.04 – Diverse leidingen van nutsbedrijven (gas, water en telecom) en  omhoog brengen

Fase 4 – Ter hoogte van het Walenburgerplein
23.04 t/m 27.04 – Opbreken parkeervakken en middenstraat
24.04 t/m 27.04 – Diverse leidingen van nutsbedrijven (gas, water en telecom) en  omhoog brengen


Werkzaamheden 09.04 t/m 13.04

Fase 1 – Schieweg t/m Nolensstraat
09.04                        – Aanbrengen van beplanting
09.04 t/m 13.04 – Bestraten van parkeervakken en rijbaan
12.04 t/m 13.04 – Lichtmasten definitief plaatsen

Fase 2 – Nolensstraat tot aan Statensingel
09.04                        – Aanbrengen van struiken
09.04 t/m 13.04 – Aanleggen van trottoir aan de evenzijde
09.04 t/m 13.04 – Bestraten van parkeervakken en rijbaan
12.04 t/m 13.04 – Lichtmasten definitief plaatsen

Schepenstraat 5 t/m Schepenstraat 87 (alleen oneven zijde)
09.04 t/m 13.04 – Diverse werkzaamheden t.b.v. hoogspanningskabels onder het trottoir. Voor een volledige uitleg en toelichting kunt u hier terecht.


Werkzaamheden 03.04 t/m 06.04

Aansluiting
Schepenstraat/Stadhoudersweg/Schieweg
05.04 t/m 06.04 – Asfalteren fietspaden (nachtwerk)

Fase 1 – Schieweg t/m Nolensstraat
03.04 t/m 04.04 – Lichtmasten definitief plaatsen
03.04                        – Aanbrengen teelaarde en substraat voor planten van struiken
05.04 t/m 06.04 – Aanbrengen beplanting
04.04 t/m 06.04 – Bestraten van parkeervakken en rijbaan

Fase 2 – Nolensstraat tot aan Statensingel
03.04 t/m 04.04 – Lichtmasten definitief plaatsen
03.04 t/m 06.04 – Aanleg van trottoir evenzijde

03.04                        – Aanbrengen teelaarde en substraat voor struiken
04.04 t/m 06.04 – Bestraten van parkeervakken en rijbaan

Fase 3 – hoek Statensingel t/m huisnummer 74
05.04 t/m 06.04 – Zand aanvullen in trottoir en loopschotten terugleggen


Werkzaamheden van 26.03 t/m 30.03

Fase 1 – Schieweg t/m Nolensstraat
26.03 t/m 27.03 – Planten van bomen
28.03 t/m 29.03 – Aanbrengen teelaarde en substraat voor planten van struiken

Fase 2 – Nolensstraat tot aan Statensingel
26.03 t/m 29.03 – Aanbrengen straat en trottoirkolken langs rijbaan
27.03                        – Aanbrengen bomenzand in plantgaten
28.03 t/m 29.03 – Aanleggen van trottoir evenzijde
28.03 t/m 29.03 – Planten van bomen
29.03                        –  Aanbrengen teelaarde en substraat voor struiken

Fase 3 – hoek Statensingel t/m huisnummer 74
26.03 t/m 30.03 – Maken huisaansluitingen riool bewoners in trottoir


Werkzaamheden van 19.03 t/m 23.03 

Fase 1 – Schieweg t/m Nolensstraat
22.03 t/m 23.03 – Aanbrengen grond verbetering en teelaarde voor plantvakken
19.03 t/m 23.03 – Aanbrengen straatwerk in trottoirs en parkeervakken

Fase 2 – Nolensstraat tot aan Statensingel
19.03 t/m 23.03 – Aanbrengen straatwerk in trottoir evenzijde
19.03 t/m 22.03 – Aanbrengen trottoirbanden van rijbaan en plantvakken onevenzijde
20.03 t/m 23.03 – Aanbrengen grondverbetering en teelaarde voor plantvakken
19.03                        – Aanbrengen DIT riool op kruising Statensingel

Fase 3 – hoek Statensingel t/m huisnummer 74
19.03 t/m 23.03 – Maken huisaansluitingen riool bewoners in trottoir

Fase 4 – Schepenstraat singelverbinding Walenburgerplein
17-03                        – Werkzaamheden aan riool op de kruising Schepenstraat / Statensingel
22.03                         – Inspectie singelverbinding door Watermanagement


Werkzaamheden vanaf 05.03

Fase 1 – Schieweg t/m Nolensstraat
07.03 t/m 09.03 – Aanbrengen trottoirbanden en zand aanvullen ophoging
08.03 t/m 09.03 – Aanbrengen grond verbetering en teelaarde voor plantvakken
06.03 t/m 23.03 – Aanbrengen straatwerk in trottoirs en parkeervakken

Fase 2 – Nolensstraat tot aan Statensingel
06.03                        – Inbouwen brandkraan  ter hoogte van nummer 31
09.03                        – Tijdelijk verplaatsen lichtmast 18 in verband met het riool
08.03                        – Aanbrengen verkeersmaatregelen op kruising Schepenstraat/Statensingel
09.03                        – Aanbrengen bronnering op kruising met Schepenstraat/Statensingel
06.03 t/m 14.03 – Aanbrengen trottoirbanden en zand aanvullen ophoging
12.03 t/m 16.03 – Aanbrengen grond verbetering en teelaarde voor plantvakken
12.03 t/m 16.03 – Aanbrengen vuilwater beton riool op kruising Statensingel

Fase 3 – hoek Statensingel t/m huisnummer 74
05.03 t/m 09.03 – Aanbrengen riool in trottoir
12.03 t/m 23.03 – Aanbrengen huisaansluitingen door bewoners in trottoir


Werkzaamheden van 26.02 t/m 02.03

Fase 1 – Schieweg t/m Nolensstraat

26.02 t/m 02.03 – Aanbrengen straatwerk in trottoirs en parkeervakken Deze werkzaamheden schuiven op i.v.m. de aanhoudende vorst! *

Fase 2 – Nolensstraat tot aan Statensingel
26.02 t/m 02.03 – Vernieuwen waterleiding voor huisnr. 23 t/m 35 Deze werkzaamheden schuiven op i.v.m. de aanhoudende vorst! *
26.02 t/m 27.02 – Herstellen beton riool van huisnr. 30 t/m 36Deze werkzaamheden schuiven op i.v.m. de aanhoudende vorst! *
26.02 t/m 02.03 – Aanbrengen huisaansluitingen door bewoners nr. 24 t/m 52Deze werkzaamheden schuiven op i.v.m. de aanhoudende vorst! *
01.03 t/m 02.03 – Aanbrengen trottoirbanden en zand aanvullen ophoging Deze werkzaamheden schuiven op i.v.m. de aanhoudende vorst! *

Fase 3 – hoek Statensingel t/m huisnummer 74
26.02 t/m 02.03 – Aanbrengen riool in trottoir Deze werkzaamheden schuiven op i.v.m. de aanhoudende vorst! *
01.03 t/m 02.03 – Aanbrengen huisaansluitingen door bewoners huisnr. 54 t/m 74 Deze werkzaamheden schuiven op i.v.m. de aanhoudende vorst! *


Werkzaamheden vanaf 19 februari

Fase 1 – Schieweg t/m Nolensstraat
19.02 t/m 21.02 – Vernieuwen waterleiding voor huisnr. 4 t/m 6 Stadhoudersweg
21.02 t/m 02.03 – Vernieuwen waterleiding voor huisnr. 23 t/m 35
19.02 t/m 20.02 – Aanbrengen trottoirbanden en zand aanvullen ophoging
19.02 t/m 21.02 – Aanbrengen grond verbetering en teelaarde voor plantvakken
19.02 t/m 09.03 – Aanbrengen straatwerk in trottoirs en parkeervakken
19.02                            Aanbrengen lichtmasten in trottoir en langs rijbaan
20.02                            Aanbrengen boomvakken in bestrating
23.02                            Verplaatsen elektra oplaadpaal auto

Fase 2 – Nolensstraat tot aan Statensingel
19.02 t/m 02.03 – Aanbrengen huisaansluitingen door bewoners nr.24 t/m 52
20.02 t/m 23.02 – Opbreken parkeervakken en middenstraat
26.02 t/m 28.02 – Aanbrengen DIT riool in middenstraat
28.02 t/m 08.03 – Aanbrengen vuilwater beton riool

Fase 3 – hoek Statensingel t/m huisnummer 74
16.02                            Opbreken straatwerk uit trottoir 
19.02                            Verplaatsen lichtmasten tbv aanleg riool in trottoir
20.02 t/m 26.02 – Aanbrengen riool in trottoir
22.02 t/m 08.03 – Aanbrengen huisaansluitingen door bewoners huisnr. 54 t/m 74


Werkzaamheden vanaf 12 februari

12.02 t/m 15.02 – Vernieuwen waterleiding voor huisnr. 1 t/m 7
14.02 t/m 23.02 – Vernieuwen waterleiding voor huisnr. 23 t/m 35
21.02 t/m 26.02 – Vernieuwen waterleiding voor huisnr. 4 t/m 6 Stadshoudersweg

12.02 t/m 16.02 – Aanbrengen trottoirbanden en zand aanvullen ophoging
13.02 t/m 19.02 – Aanbrengen grond verbetering en teelaarde voor plantvakken
19.02 t/m 23.02 – Aanbrengen straatwerk in trottoirs

12.02 t/m 16.02 – Aanbrengen beton riool voor huisnr. 26 t/m 52
15.02 t/m 02.03 – Aanbrengen huisaansluitingen door bewoners nr.24 t/m 52
16.02                            Start verwijderen trottoir en aanbrengen riolering huisnr. 54 t/m 74
19.02 t/m 23.02 – Het verwijderen van het wegdek en de parkeervakken tussen Nolensstraat en Statensingel. De Statensingel blijft bereikbaar.